top of page

JAPONLARIN MEŞHUR KAIZEN SİSTEMİYLE TANIŞIN

Her insanın zaman zaman yaptıkları işler gözünde büyür ve sonunda elde ettikleri sonuçlar onları mutlu edecek düzeyde olmaz. Bir yaşam felsefesinden yola çıkmış ve iş dünyasına uyarlanmış olan Kaizen ile tembellik ettiğiniz işleri yoluna koyabilirsiniz.Kaizen Nedir ?

Bir Japon felsefesi olan Kaizen, "Kai (Değişim) ve Zen (iyi) " kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir ve daha iyisi için değişim veya sürekli gelişim anlamlarına denk gelmektedir. Değişim odaklı, küçük adımlarla ev, iş, özel ve sosyal yaşamın her bir noktasını sürekli olarak geliştirme esasına dayanan bir yaşam felsefesidir. Kaizen tekniği, yalın üretimdeki yalın üretim süreci modelinin güçlü bir katkısı ve temel bir parçasıdır.

Mevcut durumla yetinmek Kaizen'in baş düşmanıdır. İnsanın sürekli bir değişim ve iyileştirme çabası içinde olması gerektiği mesajını verir. Kaizen küçük ama emin adımlarla insanları hayatın her alanında başarıya götüren bir felsefedir.

Kaizen Tekniği Nasıl Uygulanır?

Kaizen yaklaşımı süreci iyileştirerek, sonucun iyi olmasını amaçlar. Ağırlıklı olarak endüstriyel iş kollarında uygulansa da, her firma ya da birey kendi süreçlerini gözden geçirerek tasarlayabilir. Kaizen tekniği ile emek, maliyet ve zamanı yavaş ancak sürekli olarak iyileştirmedir. En üst kademeden en alt kademeye kadar tüm çalışanlar sürece dahildir ve uygulamanın başarılı olabilmesi için herkesin sürece inanması gerekir. Tüm çalışanların fikir ve sorunları dinlenildikten sonra iyileşme aşamasına geçilir. Amacı kısa vadede iyileşme, uzun vadede gelişme elde edilmesidir.Kaizen tekniğinde küçük de olsa bir şey yapmak, hiçbir şey yapmamaktan iyidir.