top of page

İNOVASYON

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2022
İnovasyon kelimesi, latince kökenli İnnovare (yenilik) kelimesinden türetilmiş ve kelime dağarcığımıza girmiştir.

Peki İnovasyon nedir? Sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu sorunun asıl karşılığı değer yaratma sorusuna dayanmaktadır. Bu kelime değer katan bir yenilik anlamına gelmektedir. Yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanmasıdır. Diğer bir tanımıyla, gözle görülür ihtiyaçların çözümüne yönelik geliştirilmiş fikirler süreci. İnovasyonun tanımı konusunda , uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların

başında OECD ve Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo kılavuzu gelmektedir. Kılavuzda şöyle tanımlanır:

"İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün veya sürecin, yeni bir pazarlama yönetimini veya iş uygulamalarında iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yönetimin uygulanmasıdır."

DÖNGÜSÜ


İlk basamakta yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmaası vardır.İkinci basmakta ise ortaya çıkarılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi (ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülmesi).


SİSTEMİ

Devletler için birinci önceliklerden biri inovasyon için gereken ortamın oluşturulmasıdır. Çünkü sürdürülebilir büyüme ve artan iş olanakları için inovasyona ihtiyaç vardır. Bunu sağlamak için aynı zamanda sistem kurulması gerekmektedir. Bu ulusal inovasyon sistemi kurumlar bütününü ve aralarındaki bilgi finansman ve regülasyon akışını tanımlayan dinamik bir sistemi tanımlar.


YÖNETİMİ

Firmaların inovasyon başarılarını belirleyen politikaların etkinliği bu politikaların yönetimiyle ilişkilidir.

Başarılı inovasyon yönetimi sürekli bir öğrenme süreci içerir.Bu yazımızda inovasyondan bahsettik. Daha ayrıntılı bir araştırma için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.28 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page